ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੁਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

posted in: Panthic Articles | 0

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ॥੧॥ (ਅੰਗ ੪੭੯) Sikhs are the only faith that recognizes their sacred Gurbani Scriptures as their Living Guru. Guru Arjan Dev Sahib Ji reveals on ਅੰਗ ੧੨੨੬ (ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫) ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ – The … Continued